Kurser

Jag har lett kurser i silversmide sedan 1995 och mellan 1998 - 2012 undervisade jag  eleverna på Mullsjö folkhögskola i silversmide. Jag har även drivit en distanskurs i folkhögskolans regi under några år, där fokus legat på att utveckla både den praktiska förmågan och formseendet.
Jag har numera tagit ett uppehåll i min kursverksamhet och satsar på mitt egna skapande.